انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- شعب انجمن
نمایندگی رشت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/8 | 
نمایندگی رشت
 
مسئول: جناب آقای دکتر رضا قاسمی جوبنه

تلفن: ۰۹۱۱۹۳۲۰۸۲۵
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.118.176.fa
برگشت به اصل مطلب