انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- مجمع عمومی
مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/25 | 
 
       بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن علمی روانشناسی خانواده که  در روز شنبه مورخ شنبه ۱۱     بهمن ماه ۹۹ ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به نشانی https://www.skyroom.online/ch/۱arcs/fpailink تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
 (جهت ورود به جلسه، گزینه مهمان را انتخاب نمایید)
            دستور جلسه:
  1.  گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس علی البدل
  2.  ارائه صورتحساب درآمدها و هزینه ها و تصویب تراز مالی سال۹۸
  3. تعیین میزان حق عضویت سالانه
  4. انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان
  5. تصویب سند راهبری انجمن
                                                                                                             باتشکر
                                                                                                                هیات مدیره انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.115.82.fa
برگشت به اصل مطلب