انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- مجمع عمومی
لغو جلسه ۱۷ دی و برگزاری مجدد مجمع عمومی عادی سالیانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/17 | 
به اطلاع اعضای محترم پیوسته می رساند به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان در مجمع، جلسه ۱۷ دی ماه لغو و به زمان دیگری موکول گردید
زمان برگزاری مجدد مجمع متعاقباً اعلام خواهد شد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.115.81.fa
برگشت به اصل مطلب