انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- مجمع عمومی
مجمع عمومی عادی سالیانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/3 | 
  
 
بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی روانشناسی خانواده که  در روز چهارشنبه مورخ ۱۷ دی ماه ۹۹ ساعت ۱۵ تا ۱۷ به صورت مجازی تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
  1.  گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش بازرس علی البدل
  2.  ارائه صورتحساب درآمدها و هزینه ها و تصویب تراز مالی سال۹۸
  3. تعیین میزان حق عضویت سالانه
  4. انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان
  5. تصویب سند راهبری انجمن
 لینک حضور در مجمع متعاقباً از طریق سایت انجمن http://fpai.ir/  اطلاع رسانی خواهد شد.

 
باتشکر
هیات مدیره انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.115.75.fa
برگشت به اصل مطلب