انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- دومین کنگره ملی 99
 تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات به کنگره ۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/9 | 
به اطلاع شرکت کنندگان گرامی می رساند،مهلت ارسال چکیده مبسوط مقاله تا ۱۵ اسفند ماه تمدید شد.
دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما

آدرس سایت کنگره:‏www.fpaicong.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.114.83.fa
برگشت به اصل مطلب