انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- اخبار و رویدادها
درگذشت پدر مشاوره ایران جناب آقای دکتر باقر ثنایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 

 
از خبر درگذشت پدر مشاوره ایران، استاد فرزانه، مرحوم جناب آقای دکتر باقر ثنایی، بسیار متاثر شدم. درگذشت این فقید سعید را به جامعه روانشناسان و مشاوران کشور تسلیت عرض می نمایم.
بی تردید مرحوم استاد دکتر باقر ثنایی، نقشی بی بدیل در توسعه دانش نظری و عملی مشاوره در محافل علمی کشور داشتند و حقیقتا صاحب ایده و نظریه و اثرات علمی ارزنده بودند.
خدایش رحمت کند و به خانواده و بستگانش صبر عطا فرماید.

 
دکتر رضا خجسته مهر
رئیس انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.103.45.fa
برگشت به اصل مطلب