انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- اخبار و رویدادها
روز جهانی خانواده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/25 | 
هوالمحبوب

با سلام و تحیت 
همه در خانواده ، همه برای خانواده 
✅ خانواده تنها نهاد فطری ، بی بدیل و جاودانه هستی است.
✅ خانواده کانون محبوبان و میعاد گاه همسران دل آرام است. 
✅ خانواده ، بوستان آرامشو زیبا ترینفرصت آرامشگری است.
✅ خانواده ، مدرسه محبت و قله انتقال ارزشهای اخلاقی و معنوی محبوبان است.
✅یقینا، طراحی برنامه های ملی *خانواده محور و  تقویت احساس امنیت روانی همسران و تحکیم کانون خانواده ها خطیر ترین رسالت کارگزاران جامعه است. 
✅* وزارت خانواده* 
*یک ضرورت ملی است. 
* روزجهانی خانواده* مبارک باد
افروز
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find-1.103.168.fa.html
برگشت به اصل مطلب