انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- اعضای هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

محل خدمت

غلامعلی افروز دکتری روانشناسی

دانشگاه تهران

نسرین ارشدی

دکتری روانشناسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

محمدعلی بشارت

دکتری روانشناسی

دانشگاه تهران

سیمین حسینیان

دکتری روانشناسی

دانشگاه الزهرا

رضا خجسته مهر

دکتری روانشناسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

کیث استفن دابسون

دکتری روانشناسی

دانشگاه کلگری کانادا

سوزان دی بون

دکتری روانشناسی

دانشگاه کلگری کانادا

منیجه شهنی ییلاق

دکتری روانشناسی تربیتی

دانشگاه شهید چمران اهواز

شکوه نوابی نژاد

دکتری روانشناسی مشاوره

دانشگاه خوارزمی

ناصر یوسفی

دکتری مشاوره خانواده

دانشگاه کردستان

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.99.20.fa
برگشت به اصل مطلب