انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- نشانی و تلفن ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس مکاتبات پستی: اهواز- خیابان سلمان فارسی (نادری)- خیابان علم الهدی جنوبی- مجتمع پزشکی مروارید- طبقه دوم- انجمن روانشناسی خانواده ایران

تلفن تماس: 09160643808

دورنگار: 06112921756 

آدرس پست الکترونیکی:  ifpa1390@gmail.com 

آدرس سایت: www.fpai.ir   

آدرس کانال تلگرام:  telegram.me/ifpaa1390

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.85.11.fa
برگشت به اصل مطلب