انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- اطلاعات مربوط به کارگاه ها
راهنمای برگزاری کارگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در حال حاضر انجمن برای تابستان برنامه ای برای  برگزاری کارگاه ندارد. انشالله کارگاه های پاییز در دست برنامه ریزی است

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.71.26.fa
برگشت به اصل مطلب