انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- اطلاعات مربوط به کارگاه ها
راهنمای برگزاری کارگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعیه کارگاه ها به زودی بر روی سایت بارگذاری خواهد شد

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.71.26.fa
برگشت به اصل مطلب