انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- اطلاعات ثبت نام
راهنمای ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۸ | 

1- قبل از شروع ثبت نام،  عکس پرسنلی و همچنین  آخرین مدرک تحصیلی داوطلب عضویت به صورت اسکن شده مورد نیاز است

توجه: برای دانشجویان مقاطع لیسانس، فوق لیسانیس و دکتری، کارت دانشجویی یا برگه انتخاب واحد اسکن شده کافی است و نیازی به آخرین مدرک تحصیلی اسکن شده نیست. 

2- اطلاعات شخصی خود را وارد کنید. پر کردن قسمت هایی که ستاره دار هستند، ضروری است.

3- حق عضویت داوطلب برای داوطلبان دارای مدرک دکتری یا دانشجوی دکتری 400000ریال، فوق لیسانس یا دانشجوی فوق لیسانس 300000ریال، لیسانس یا دانشجوی لیسانس 250000 ریال است.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.68.16.fa
برگشت به اصل مطلب