انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- محور پذیرش مقالات
محورهای پذیرش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 •  ·  روانشناسی ازدواج
 •  ·   مدل های  پیش بین موفقیت و شکست در ازدواج 
 •  ·  روانشناسی طلاق
 •  ·   فرزندپروری و الگوهای ارتباطی والد-فرزند
 •  ·  تعارض زناشویی و زوج درمانی
 • · غنی سازی روابط زناشویی/روابط والد-فرزند/ روابط فرزندان
 •  ·  فرزندان طلاق
 •  ·  سازگاری پس از طلاق/بازسازی زندگی پس از طلاق
 • ·  خانواده سالم/خانواده اسلامی ایرانی
 •  ·  آسیب شناسی خانواده
 •  · جنبه های روانشناختی حضانت از فرزند
 • · روانشناسی فرزندخواندگی
 •  ·  خانواده و سلامت جنسی
 •  ·  ارتباط کار و خانواده
 • ·  نقد نظریه / نظریه پردازی در روانشناسی خانواده و ازدواج مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی
 •  ·  و سایر زمینه های مرتبط

برای اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به وب سایت دو فصلنامه روانشناسی خانواده به آدرس www.jfp.ir   مراجعه فرمایید.

 
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.62.18.fa
برگشت به اصل مطلب