انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- هیات مدیره و بازرسان
هیات مدیره و بازرسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/28 | 
اولین اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
 
 دکتر رضا خجسته مهر رییس هیات مدیره هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز 
دکترفاطمه بهرامی خوندابی نایب رییس هیات مدیره هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر سیمین حسینیان      خزانه دار هیئت علمی دانشگاه الزهرا
       دکتر غلامعلی افروز      عضو هیات مدیره هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر شکوه نوابی نژاد  عضو هیات مدیره هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
 دکتر خالد اصلانی بازرس هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب