انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- هیات مدیره و بازرسان
هیات مدیره و بازرسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۸ | 

          

دکتر رضا خجسته مهر          رییس هیات مدیره

دکتر سیمین حسینیان          خزانه دار

دکتر غلامعلی افروز          عضو هیات مدیره

دکتر شکوه نوابی نژاد          عضو هیات مدیره

دکتر فاطمه بهرامی          عضو هیات مدیره

دکتر خالد اصلانی            بازرس

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب