انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- سخنرانی
سخنرانی های اسفند ۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/3 | 

عنوان سخنرانی

۱- « چه شد که کارم به طلاق کشید؟ (درسهایی برای پیشگیری از طلاق»
سخنران: دکتر ابوطالب بهمئی
زمان: ۵ اسفند۹۸ ساعت 
۱۲ 

مکان :  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران طبقه ۳ سالن  کنفرانس۱
 


عنوان سخنرانی

۲- «برای غنی سازی رابطه زناشویی کدام مهمتر است؟ مهارتهای زندگی زناشویی یا فضیلت های زناشویی»
سخنران: سارا شیرمردی
زمان: ۵ اسفند ۹۸ ساعت 
۱۳ 

مکان :  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران طبقه ۳ سالن  کنفرانس۱


عنوان سخنرانی

۳- «چرا برخی زنان و مردان همسر خود را نمی بخشند؟»
سخنران: شمسعلی سبحانی
زمان: ۱۲ اسفند ۹۸ ساعت 
۱۳ 

مکان :  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران طبقه ۳ سالن  کنفرانس۱

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.112.37.fa
برگشت به اصل مطلب