انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- سخنرانی
سخنران اختتامیه Dr Adam Galovan

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/19 | 
سخنران اختتامیه سومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: Dr Adam Galovan از دانشگاه آلبرتا کانادا

با عنوان
اهمیت فضیلت های زناشویی در عصرما 
 
 زمان: جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح 

لینک ورود به نشست:
https://www.skyroom.online/ch/saco/fpaicong

برای ورو نیازی نام کاربری به پسورد نیست و با گزینه میهمان وارد شوید.


سومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران
۱۸ الی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.112.165.fa
برگشت به اصل مطلب