انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران- اخبار و رویدادها
چهارمین همایش ملی مادرانگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/30 | 
 
دانشگاه شهید بهشتی میزبان شما در چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه مادر: مادرانگی در ایران، در تاریخ 10 - 11 اسفند ماه 1398 می باشد
 
محور های همایش
1- مادرانگی در ادب هنر و فرهنگ ایرانی
2- مادرانگی در بستر سیاست گذاری و نظام حقوقی ایران
3- مادرانگی در عصر اطلاعات و فناوری
4- مادرانگی و چالش های سلامتی
5- فرزند آوری و فرزند پروری
6- مادرانگی و اشتغال

آخرین مهلت ارسال مقالات: 11 بهمن 1398

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:  www.4ncmi.ir
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران:
http://fpai.ir/find.php?item=1.103.30.fa
برگشت به اصل مطلب